Nấm Đối Kháng Tricoderma – Thuốc Trừ Bệnh Sinh Học Nấm TRICHODERMA – TRICÔ ĐHCT (500gr) 4.9

Giá bán: 58,000 VNĐ

Đi tới nơi bán

Thuốc Trừ Bệnh Sinh Học Nấm TRICHODERMA (Tricoderma) – TRICÔ ĐHCT (500gr)
Chế phẩm trừ bệnh vi sinh Trico – ĐHCT 500gram

Trichoderma spp. là một loại vi nấm được phân lập từ đất, thường hiện diện ở vùng chung quanh hệ thống rễ cây. Trichoderma spp. có khả năng ký sinh và đối kháng trên nhiều loại nấm bệnh cây trồng. Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu được 5 loài nấm thuộc chi Trichoderma phổ biến của vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm
Trichoderma harzianumRifai;
T. hamatum Bainier;
T. atroviride Karsten;
T. reesei Simmons và T. virens Von Arx.

– Nhóm nghiên cứu đã chọn được hơn 600 chủng nấm và đã phối hợp bước đầu tạo ra 5 sản phẩm khác nhau để phòng trị bệnh cây trồng gồm Tricô-ĐHCT có khả năng phòng trị bệnh thối rễ trên cây ăn trái, rau màu (do nấm Fusarium spp. gây hại);
– TricôĐHCT – Lúa Von phòng trị bệnh lúa Von (do nấm F. moniliforme gây hại); TricôĐHCT-Phytoph phòng trị bệnh do nấm Phytophthora spp. gây hại trên sầu riêng, tiêu, paulownia, cao su,…;
– TricôĐHCT-Nấm Hồng phòng trị bệnh trên cây đa niên (do nấm Corticium salmonicolor gây hại) và TricôĐHCT-Khóm phòng trị bệnh do nấm Phytophthora spp. và Fusarium spp. gây hại trên khóm.

– Tricô-ĐHCT là kết quả nghiên cứu của Bộ môn BVTV, Đại học Cần thơ, được phân phối bởi AGPPS, là sản phẩm phối hợp nhiều chủng nấm Trichoderma spp. Có mật độ 10^8 bào tử/g sản phẩm. Dùng để phòng trừ các bệnh hại trong đất như bệnh vàng lá thối rễ trên cây ăn trái, cây công nghiệp, chết cây con trên màu do nấm Fusarium gây ra và bệnh do tuyến trùng.

Thành phần: Nấm Trichoderma spp. 100 triệu bào tử/g. Phụ gia vừa đủ 1g

Công dụng: Phòng trị hữu hiệu các bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi do nấm Fusarium Solani gây ra; chết cây con trên dưa hấu, bí đỏ (bí rợ), lạc (đậu phộng), điều; Thối rễ trên cây cà phê.
ZALO 0939 072 936

Chê phẩm trừ bệnh vi sinh Trichoderma Trico ĐHCT 500gr chính hãng Lộc TrờiGiá bán: 68,000 VNĐ

Đi tới nơi bán

Chế phẩm trừ bệnh vi sinh Trico – ĐHCT 500gram

Trichoderma spp. là một loại vi nấm được phân lập từ đất, thường hiện diện ở vùng chung quanh hệ thống rễ cây. Trichoderma spp. có khả năng ký sinh và đối kháng trên nhiều loại nấm bệnh cây trồng. Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu được 5 loài nấm thuộc chi Trichoderma phổ biến của vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm Trichoderma harzianumRifai;  T. hamatum Bainier; T. atroviride Karsten; T. reesei Simmons và T. virens Von Arx. Nhóm nghiên cứu đã chọn được hơn 600 chủng nấm và đã phối hợp bước đầu tạo ra 5 sản phẩm khác nhau để phòng trị bệnh cây trồng gồm Tricô-ĐHCT có khả năng phòng trị bệnh thối rễ trên cây ăn trái, rau màu (do nấm Fusarium spp. gây hại); TricôĐHCT – Lúa Von phòng trị bệnh lúa Von (do nấm F. moniliforme gây hại); TricôĐHCT-Phytoph phòng trị bệnh do nấm Phytophthora spp. gây hại trên sầu riêng, tiêu, paulownia, cao su,…; TricôĐHCT-Nấm Hồng phòng trị bệnh trên cây đa niên (do nấm Corticium salmonicolor gây hại) và TricôĐHCT-Khóm phòng trị bệnh do nấm Phytophthora spp. và Fusarium spp. gây hại trên khóm.
– Tricô-ĐHCT là kết quả nghiên cứu của Bộ môn BVTV, Đại học Cần thơ, được phân phối bởi AGPPS, là sản phẩm phối hợp nhiều chủng nấm Trichoderma spp. Có mật độ 108 bào tử/g sản phẩm. Dùng để phòng trừ các bệnh hại trong đất như bệnh vàng lá thối rễ trên cây ăn trái, cây công nghiệp, chết cây con trên màu do nấm Fusarium gây ra và bệnh do tuyến trùng.

Thành phần: Nấm Trichoderma spp. 100 triệu bào tử/g. Phụ gia vừa đủ 1g

Công dụng: Phòng trị hữu hiệu các bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi do nấm Fusarium Solani gây ra; chết cây con trên dưa hấu, bí đỏ (bí rợ), lạc (đậu phộng), điều; Thối rễ trên cây cà phê.

Địa chỉ cửa hàng: quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0907.25.07.97
#chephamvisinh #thuoctrubenhsinhhoc #sinhhoc #thuoctrubenh #dhct #tricodhct #trichoderma #vtnnkhuya

Nấm Đối Kháng Tricoderma – Thuốc Trừ Bệnh Sinh Học Nấm TRICHODERMA – TRICO ĐHCT (500gr)Giá bán: 62,000 VNĐ

Đi tới nơi bán

Thuốc Trừ Bệnh Sinh Học Nấm TRICHODERMA (Tricoderma) – TRICÔ ĐHCT (500gr)
Chế phẩm trừ bệnh vi sinh Trico – ĐHCT 500gram

Trichoderma spp. là một loại vi nấm được phân lập từ đất, thường hiện diện ở vùng chung quanh hệ thống rễ cây. Trichoderma spp. có khả năng ký sinh và đối kháng trên nhiều loại nấm bệnh cây trồng. Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu được 5 loài nấm thuộc chi Trichoderma phổ biến của vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm
Trichoderma harzianumRifai;
T. hamatum Bainier;
T. atroviride Karsten;
T. reesei Simmons và T. virens Von Arx.

– Nhóm nghiên cứu đã chọn được hơn 600 chủng nấm và đã phối hợp bước đầu tạo ra 5 sản phẩm khác nhau để phòng trị bệnh cây trồng gồm Tricô-ĐHCT có khả năng phòng trị bệnh thối rễ trên cây ăn trái, rau màu (do nấm Fusarium spp. gây hại);
– TricôĐHCT – Lúa Von phòng trị bệnh lúa Von (do nấm F. moniliforme gây hại); TricôĐHCT-Phytoph phòng trị bệnh do nấm Phytophthora spp. gây hại trên sầu riêng, tiêu, paulownia, cao su,…;
– TricôĐHCT-Nấm Hồng phòng trị bệnh trên cây đa niên (do nấm Corticium salmonicolor gây hại) và TricôĐHCT-Khóm phòng trị bệnh do nấm Phytophthora spp. và Fusarium spp. gây hại trên khóm.

– Tricô-ĐHCT là kết quả nghiên cứu của Bộ môn BVTV, Đại học Cần thơ, được phân phối bởi AGPPS, là sản phẩm phối hợp nhiều chủng nấm Trichoderma spp. Có mật độ 10^8 bào tử/g sản phẩm. Dùng để phòng trừ các bệnh hại trong đất như bệnh vàng lá thối rễ trên cây ăn trái, cây công nghiệp, chết cây con trên màu do nấm Fusarium gây ra và bệnh do tuyến trùng.

Thành phần: Nấm Trichoderma spp. 100 triệu bào tử/g. Phụ gia vừa đủ 1g

Công dụng: Phòng trị hữu hiệu các bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi do nấm Fusarium Solani gây ra; chết cây con trên dưa hấu, bí đỏ (bí rợ), lạc (đậu phộng), điều; Thối rễ trên cây cà phê.
#tricoderma #trichoderma #trico #tricodhct #dhct #namvisinh #vtnn_toandat #nam #namtrichoderma #namtricoderma #namdoikhang

Nấm Đối Kháng Tricoderma – Thuốc Trừ Bệnh Sinh Học Nấm TRICHODERMA – TRICO ĐHCT (500gr)Giá bán: 64,000 VNĐ

Đi tới nơi bán

Thuốc Trừ Bệnh Sinh Học Nấm TRICHODERMA (Tricoderma) – TRICÔ ĐHCT (500gr)
Chế phẩm trừ bệnh vi sinh Trico – ĐHCT 500gram

Trichoderma spp. là một loại vi nấm được phân lập từ đất, thường hiện diện ở vùng chung quanh hệ thống rễ cây. Trichoderma spp. có khả năng ký sinh và đối kháng trên nhiều loại nấm bệnh cây trồng. Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu được 5 loài nấm thuộc chi Trichoderma phổ biến của vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm
Trichoderma harzianumRifai;
T. hamatum Bainier;
T. atroviride Karsten;
T. reesei Simmons và T. virens Von Arx.

– Nhóm nghiên cứu đã chọn được hơn 600 chủng nấm và đã phối hợp bước đầu tạo ra 5 sản phẩm khác nhau để phòng trị bệnh cây trồng gồm Tricô-ĐHCT có khả năng phòng trị bệnh thối rễ trên cây ăn trái, rau màu (do nấm Fusarium spp. gây hại);
– TricôĐHCT – Lúa Von phòng trị bệnh lúa Von (do nấm F. moniliforme gây hại); TricôĐHCT-Phytoph phòng trị bệnh do nấm Phytophthora spp. gây hại trên sầu riêng, tiêu, paulownia, cao su,…;
– TricôĐHCT-Nấm Hồng phòng trị bệnh trên cây đa niên (do nấm Corticium salmonicolor gây hại) và TricôĐHCT-Khóm phòng trị bệnh do nấm Phytophthora spp. và Fusarium spp. gây hại trên khóm.

– Tricô-ĐHCT là kết quả nghiên cứu của Bộ môn BVTV, Đại học Cần thơ, được phân phối bởi AGPPS, là sản phẩm phối hợp nhiều chủng nấm Trichoderma spp. Có mật độ 10^8 bào tử/g sản phẩm. Dùng để phòng trừ các bệnh hại trong đất như bệnh vàng lá thối rễ trên cây ăn trái, cây công nghiệp, chết cây con trên màu do nấm Fusarium gây ra và bệnh do tuyến trùng.

Thành phần: Nấm Trichoderma spp. 100 triệu bào tử/g. Phụ gia vừa đủ 1g

Công dụng: Phòng trị hữu hiệu các bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi do nấm Fusarium Solani gây ra; chết cây con trên dưa hấu, bí đỏ (bí rợ), lạc (đậu phộng), điều; Thối rễ trên cây cà phê.
#tricoderma #trichoderma #trico #tricodhct #dhct #namvisinh #vtnn_toandat #nam #namtrichoderma #namtricoderma

500gr chế phẩm sinh học TRICO DHCT của lộc trời


Giá bán: 53,000 VNĐ

Đi tới nơi bán

Chế phẩm trừ bệnh sinh học Trichoderma Trico ĐHCT Lộc Trời 500gr Trichoderma spp. là một loại vi nấm được phân lập từ đất, thường hiện diện ở vùng chung quanh hệ thống rễ cây. Trichoderma spp. có khả năng ký sinh và đối kháng trên nhiều loại nấm bện…

Nấm trico Trichoderma 500gr bổ sung 10 ngàn tỷ bào tử Trichoderma


Giá bán: 69,000 VNĐ

Đi tới nơi bán

Nấm Trichoderma 500gr bổ sung 10 ngàn tỷ bào tử Trichoderma
Dùng để phân hủy rơm rạ, bả xác động thực vật thành phân hữu cơ, giúp cho cây dễ hấp thu, tạo tơi xốp cho đất, bổ sung các thành phần trung vi lượng thiết yếu cho cây trồng
Cung cấp vi sinh vật có lợi trong đất, cân bằng hệ vi sinh vật trong đất.
Tạo mùn cho đất, chống thoái hóa đất, giúp cây khỏe….
Làm đất thông thoáng, hỗ trợ bộ rễ phát triển, giúp xanh cây, bóng lá….
Pha 50gr cho bình 16 lít nước để phân hủy rơm rạ
Thành phần:
10 ngàn tỷ bào tử Tricoderma
Fe: 10.000ppm
Zn: 1.000ppm
Mn: 1.000ppm
Phụ gia đặc biệt

Thuốc Trừ Bệnh Sinh Học Nấm TRICHODERMA (Tricoderma) – TRICÔ ĐHCT (500gr)Giá bán: 80,000 VNĐ

Đi tới nơi bán

Chế phẩm trừ bệnh vi sinh Trico – ĐHCT 500gram
Trichoderma spp. là một loại vi nấm được phân lập từ đất, thường hiện diện ở vùng chung quanh hệ thống rễ cây. Trichoderma spp. có khả năng ký sinh và đối kháng trên nhiều loại nấm bệnh cây trồng. Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu được 5 loài nấm thuộc chi Trichoderma phổ biến của vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm Trichoderma harzianumRifai; T. hamatum Bainier; T. atroviride Karsten; T. reesei Simmons và T. virens Von Arx. Nhóm nghiên cứu đã chọn được hơn 600 chủng nấm và đã phối hợp bước đầu tạo ra 5 sản phẩm khác nhau để phòng bệnh cây trồng gồm Tricô-ĐHCT có khả năng phòng bệnh thối rễ trên cây ăn trái, rau màu (do nấm Fusarium spp. gây hại); TricôĐHCT
Lúa Von phòng bệnh lúa Von (do nấm F. moniliforme gây hại); TricôĐHCT-Phytoph phòng bệnh do nấm Phytophthora spp. gây hại trên sầu riêng, tiêu, paulownia, cao su,…; TricôĐHCT-Nấm Hồng phòng bệnh trên cây đa niên (do nấm Corticium salmonicolor gây hại) và TricôĐHCT-Khóm phòng bệnh do nấm Phytophthora spp. và Fusarium spp. gây hại trên khóm.
– Tricô-ĐHCT là kết quả nghiên cứu của Bộ môn BVTV, Đại học Cần thơ, được phân phối bởi AGPPS, là sản phẩm phối hợp nhiều chủng nấm Trichoderma spp. Có mật độ 108 bào tử/g sản phẩm. Dùng để phòng trừ các bệnh hại trong đất như bệnh vàng lá thối rễ trên cây ăn trái, cây công nghiệp, chết cây con trên màu do nấm Fusarium gây ra và bệnh do tuyến trùng.
Thành phần: Nấm Trichoderma spp. 100 triệu bào tử/g. Phụ gia vừa đủ 1g
Công dụng: Phòng hữu hiệu các bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi do nấm Fusarium Solani gây ra; chết cây con trên dưa hấu, bí đỏ (bí rợ), lạc (đậu phộng), điều; Thối rễ trên cây cà phê.