Notebook – Lời hồi đáp 1997 + 1994 (kèm móc khóa + postcard)Giá bán: 169,000 VNĐ

Đi tới nơi bán

MÔ TẢ:
✓ Được thiết kế rõ ràng theo từng mục
✓ Giúp người đọc dễ dàng tập trung vào phần mình chưa nắm rõ và cải thiện chúng.
✓ Nội dung đầy đủ, súc tích, dễ hiểu, ví dụ minh họa chi tiết.
✓ Có nhiều bài để bạn áp dụng

sổ tay lời hồi đáp 1997

Giá bán: 80,000 VNĐ

Đi tới nơi bán

số lượng có hạn nguyên seal đủ phụ kiện.liên hệ shop để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm…